Trang nay su dung font UniCode

 

Sao luu Registry

         Có hai cách sao lưu Registry cơ bản.

         1. Dùng chức năng System Restore. Trước khi thực hiện bất cứ một sự thay đổi nào lớn về phần mềm hay phần cứng, bạn nên chạy  System Restore để Windows sao lưu tất cả các dữ liệu (kể cả Registry). Click Start ® All Programs ® Accessories ® System Tools ® System Restore.

 

Trên màn hình System Store, bạn chọn Create a restore point, click Next.

Và đặt tên cho điểm muốn sao lưu (thí dụ Before editing Registry).

Sau này muốn khôi phục lại cấu hình cũ thì cũng chạy System Restore và chọn Restore my computer to an earlier time.

  

         2. Dùng Registry Editor. Click Start ® Run, gõ regedit vào box và nhấn Enter để mở cửa sổ Registry Editor. Click chuột lên mục My Computer để sao lưu Registry của toàn hệ thống (nếu một chọn nhánh nào đó, thí dụ như HKEY_CURRENT_USER, bạn sẽ chỉ sao lưu nội dung của nhánh đó mà thôi).

 

Mở menu File, chọn Export.

Trong cửa sổ Export Registry File, bạn đặt tên file sao lưu (có đuôi là .reg) và chọn thư mục lưu nó (tốt nhất là lưu trên đĩa CD-RW hay ổ đĩa flashdrive).

Sau này, nếu lỡ Registry đã bị sửa từa lưa hết cục cựa được, bạn chỉ việc gọi Registry Editor, chọn File ® Import để nhập file sao lưu Registry vào.

PHẠM HỒNG PHƯỚC

                                         TRỞ VỀ TRANG CHỦ  |  TRỞ VỀ TRANG MỤC LỤC BÀI VIẾTCopyright © 1999-2006 Pham Hong Phuoc Homepage